Home

Szukaj na missiomusica.pl

Nowa formuła działania

Walne zebranie członków Chrześcijańskiego Stowarzyszenia w celu dopasowania formalnej organizacji pracy (Stowarzyszenie z osobowością prawną) wymagającej dotychczas szeregu zajmujących i czasem kosztownych formalności do faktycznie prowadzonej przez nas służby postanowiło w dniu 8 grudnia 2018 o likwidacji Stowarzyszenia. Po pomyślnym przeprowadzeniu likwidacji zamierzamy powołać nowe Chrześcijańskie Stowarzyszenie Muzyków Missio Musica w formie towarzyszenia zwykłego. Poniżej formalne ogłoszenie o wszczęciu likwidacji przez likwidatorów.

Ogłoszenie

Informacja likwidatorów

Likwidacja CH.S.M. Missio Musica

Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości fakt rozpoczęcia likwidacji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Missio Musica.

Likwidatorzy: Jan Muranty i Janusz Sałaciński