Przy mnie stój

2010, dostępna

Przy mnie stój

sklep

wood download

 

„Przy mnie stój” to przypomnienie pieśni pokoleń, które przeminęły. Opracowane zostały w klasycznym charakterze, podkreślając ich płynącą z głębokiego przeżycia treść. Płytę dedykujemy wszystkim szukającym Boga, w szczególności osobom przechodzącym przez trudne sytuacje życiowe; choroby, cierpienie czy prześladowanie.

Modlimy się, by pieśni te inspirowały do poszukiwań Boga w samotności; kiedy życie prowadzi nas w miejsca smutku i troski, przed którymi zawsze się wzbraniamy, ale które przynoszą duchową odnowę.

"Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały". (II Kor. 4:17) 

Chór i Orkiestra Kameralna MISSIO MUSICA
Chór Vivid Singers
dyrygent – Dawid Ber
opr. muz. – Tomasz Michalak 
 

 

1. Dzień po dniu (O. Ahnfelt, L. Sandell)

2. Czyż tron Twój, Panie (J.S. Bach, I. Prochanow)

3. Królu mój, Królu chwały (K. Hławiczka)

4. Kiedy ranne wstają zorze (T. Kiewicz, F. Karpiński)

5. Ojcze Niebieski (tradycyjna)

6. Warownym grodem (M. Luter)

7. Jezu, ma radości (J.Cruger, J. Franck)

8. Boże mój (tradycyjna)

9. Zwróć swój wzrok (H.H. Lemmel)  

10. Choćbym wszystko miał (J.O. Lindberg)

11. Z Panem umierać (M. Roy)

12. Przy mnie stój (C.A. Tindley)


Nagrań dokonano w latach 2009 i 2010 w Kościele Bernardynów w Łęczycy, Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza w Łodzi, Kościele Baptystów w Warszawie, Kościele św. Szymona i Judy w Dywitach oraz Kościele Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Dziękujemy za nieodpłatne użyczenie sal do nagrań!
Realizacja nagrań – Empiria Studio (www.empiriastudio.pl)
DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE: Leszkowi Kotulskiemu, Dorocie i Mirosławowi Kubica, Mikołajowi Rykowskiemu, Sławomirowi Krakowskiemu i Annie Łągwa, Jackowi Twardzikowi oraz Dariuszowi Rzymskiemu.