Tomasz Michalak

nakład wyczerpany

Tomasz Michalak

 

Tym razem jest to w całości instrumentalna płyta Missio Musica.

Znalazły się na niej pieśni chrześcijańskie opracowane w stylu klasycznym na akordeon, instrument, który na stałe zrósł się z naszą słowiańską kulturą. Pieśni te zrodziły się na polskiej ziemi, jak również za naszą wschodnią granicą. Choć czasami słychać w nich nutę smutku i cierpienia, związanego z naszą burzliwą historią, to jednak pobrzmiewa tu również radość czerpiąca swą siłę z wiary w Boga. Z jednej strony możemy wsłuchać się w pełną tragizmu melodię "O, pójdź na Golgotę" wspominającą mękę Jezusa, powstałą jeszcze w czasach Rewolucji Październikowej, z drugiej strony jednak porywa nas energia i wigor kolędy "Radość dziś nastała" rodem z kozackich stepów.

W nagraniu znalazł się również cały szereg popularnych hymnów religijnych, pochodzących głównie z krajów anglosaskich, sięgających swymi korzeniami czasów Reformacji. Na uwagę zasługuje melodia "Warownym grodem" autorstwa Marcina Lutra, upowszechniona przez J.S. Bacha, która stała się sztandarowym hymnem tamtego okresu. Zamieszczone teksty w języku polskim i angielskim pomogą w głębszej refleksji i przeżywaniu muzyki.

Tomasz Michalak - urodzony w roku 1974, ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi pod kierunkiem prof. Jerzego Jurka, laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych i muzyki kameralnej w Chełmie, Wrocławiu i Castelfidardo (Włochy), obecnie prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków Missio Musica.

 

1. Warownym grodem
2. Już jaśnieje                                                                   
3. Królu mój, Królu chwały
4. Radość dziś nastała
5. O, pójdź na Golgotę
6. O, Panu bądź cześć
7. Kiedy ranne wstają zorze
8. Polskie Święta (kolędy)
9. Przy mnie stój
10. Skało odwieczna
11. Niebiańską radość
12. Trzy hymny